AKTUALNOŚCI

 Palenie zwiększa ryzyko migotania przedsionków

Palisz? Narażasz się na ryzyko arytmii

Migotanie przedsionków to jedna z najczęściej występujących na świecie arytmii serca. Cierpi na nie mniej więcej jedna na sto dorosłych osób, przy czym im pacjent jest starszy tym szansa, że zachoruje jest większa. Pomiędzy 25. a 30. rokiem życia migotanie przedsionków występuje u 3-4 osób na tysiąc, a po 60. roku życia liczba ta zwiększa się aż do 90 osób na tysiąc. Migotanie przedsionków jest niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ odpowiada za 20-30 proc. udarów i znacząco zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Uważa się, że w 2030 roku w Unii Europejskiej będzie ok 14-17 milionów pacjentów cierpiących na tą chorobę. 

 
Nowe badania zespołu norweskiego epidemiologa dr Dagfinna Aune z Imperial College London Bjørknes Høyskole w Oslo dowodzą, że jednym z czynników, które znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia migotania przedsionków jest palenie papierosów. I co najważniejsze im więcej palimy – tym ryzyko gwałtownie rośnie.

Papierosy szkodzą sercu

 
Naukowcy dokonali metaanalizy (a więc ponownej, rygorystycznej analizy statystycznej, pozwalającej wyciągać uogólnione wnioski) 22 publikacji opisujących w sumie 29 różnych badań. Obejmowały one prace z Europy, Ameryki Północnej, Australii i Japonii, opisujące blisko 40 tys. przypadków migotania przedsionków wśród ponad 670 tys. osób.
 

Wyniki były jednoznaczne. W porównaniu do osób w ogóle niepalących palenie:
 
  • 5 papierosów dziennie zwiększa ryzyko migotania o 9 proc.
  • 10 papierosów - 17 proc.
  • 15 papierosów - 25 proc.
  • 20 papierosów - 32 proc.
  • 25 papierosów - 39 proc.
  • 29 papierosów - 45 proc.
 
 
Średnio, każde 10 papierosów więcej dziennie oznacza 14 proc. większe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. 
 
 
Co więcej, w porównaniu do osób, które nigdy nie paliły, aktualni palacze mają 32 proc. większa szanse na tę chorobę, podczas gdy byli tylko palacze 9 proc. Według naukowców jest to bezsprzeczny dowód na zależność między ilością wypalanych papierosów a wystąpieniem migotania przedsionków.
 

- Jeśli palisz, przestań. Jeśli nie palisz, nie zaczynaj. Odkryliśmy, że wśród palaczy ryzyko migotania przedsionków jest większe, ale spada znacząco, jeśli dana osoba rzuci palenie – mówi dr Aune.

Uczony podkreśla, że palenie jest śmiertelnie niebezpiecznym uzależnieniem. W przypadku osób, które palą całe życie ryzyko śmierci na schorzenie będące bezpośrednia konsekwencją nałogu wynosi 50 proc. Ich życie będzie również 10 lat o krótsze.

Szkodzą nawet fajki wodne

 
Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, związane z prewencją chorób sercowo-naczyniowych są jednoznaczne: zaleca się unikania wyrobów tytoniowych w każdej z możliwych postaci: zwykłych papierosów, papierosów „light” czy „mild”, cygar, fajek a nawet fajek wodnych. (Które wbrew obiegowej opinii są szkodliwe tak jak zwykłe fajki czy papierosy).
 

- Wyniki naszych badań dostarczają kolejnych dowodów korzyści zdrowotnych wynikających z rzucenia palenia i, co więcej, korzyści płynących z niewchodzenia w ten nałóg przede wszystkim. Z perspektywy zdrowia publicznego zapobieganie migotaniu przedsionków i wielu innym chorobom ma ogromne znaczenie – mówi dr Aune.
 
 

Za: Anna Piotrowska, zdrowie.pap.pl
Źródło: Aune et al., “Tobacco smoking and the risk of atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis of prospective studies”, European Association of Preventive Cardiology 2018
 


kampania Kampania “Zapobiegam.pl”
organizowana jest przez Fundację
Udaru Mózgu.
Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

infolinia: 48 605 647 600
info@fum.info.pl
www.fum.info.pl
Copryight by Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej