CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE

 

 

Choroby sercowo-naczyniowe (czyli choroby układu krążenia) , są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

GUS podaje, że odpowiadają za 46 proc. wszystkich zgonów, ale jeszcze w latach 90. było to ponad 50 proc. Pod tym względem jesteśmy na zbliżonym poziomie do innych krajów europejskich. W naszym kraju problemem jest jednak wysoka zachorowalność – o 50 proc. większa niż na Zachodzie.
 

 

Choroby sercowo-naczyniowe  -

przyczyny i czynniki ryzyka

Choroby serca i naczyń powstają w wyniku działania tak zwanych czynników ryzyka. Szczególnie narażone na rozwój chorób układu krążenia są osoby, u których występuje jednocześnie kilka takich czynników.

 

 

 

 

Choroby

sercowo

-naczyniowe

 

Miażdżyca

Miażdżyca to choroba tętnic, prowadząca do zwężenia ich światła. Przyczyną zwężenia jest blaszka miażdżycowa  zbudowana głównie z cholesterolu, która wyrasta ze ściany tętnicy, doprowadzając do zmniejszenia przepływu krwi (niedokrwienia), skutkującego niedotlenieniem narządów.

 

Nadciśnienie tętnicze

to podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy. Jego objawy to: częste bóle głowy – zwłaszcza po przebudzeniu, mroczki przed oczami, bezsenność, wybuchowość, kołatanie serca, potliwość, szumy w uszach, duszności, zawroty głowy, ciągłe zmęczenie. Nadciśnienie tętnicze może także występować przez wiele lat nie dając żadnych. Szacuje się, że nadciśnienie tętnicze, wymagające interwencji, a przynajmniej konsultacji lekarskiej, może  dotyczyć około  50% polskiego społeczeństwa. 

Niewydolność serca

to stan, w którym serce nie może przepompować wystarczającej ilości krwi, by zapewnić organizmowi odpowiednią ilość tlenu i składników odżywczych. Głównymi objawami niewydolności serca są duszność i zmęczenie, nietolerancja wysiłku fizycznego oraz obrzęki, będące następstwem zatrzymania wody w organizmie. 

Choroba wieńcowa
określana również mianem choroby niedokrwiennej serca lub dusznicy bolesnej, to schorzenie spowodowane niewystarczającym ukrwieniem mięśnia sercowego. Skutkuje to dostarczaniem zbyt małej ilości tlenu, a także innych składników odżywczych do serca. W większości przypadków za chorobę wieńcową odpowiada miażdżyca tętnic wieńcowych. Miażdżyca prowadzi do zwężenia, a nawet zamknięcia naczyń krwionośny doprowadzających krew do serca, czego skutkiem jest jego niedokrwienie.
 
Zawał serca
jest następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, która jest spowodowana przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas. Do zawału najczęściej dochodzi u osób po 40. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwłaszcza u osób otyłych i z nadciśnieniem tętniczym. Typowym objawem zawału  jest silny ból za mostkiem.
 
Udar mózgu
to nagłe, miejscowe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Wyróżnia się dwa rodzaje udaru mózgu – niedokrwienny i krwotoczny (wylew krwi do mózgu) . Charakterystyczne objawy udaru to niedowłady kończyn, ręki lub nogi, albo jednocześnie górnej i dolnej kończyny najczęściej po tej samej stronie. Objawem udaru mogą być również  asymetria twarzy, problemy z mówieniem oraz prawidłowym widzeniem.  
 
Arytmia serca
czyli zaburzenia rytmu serca, to zakłócenie prawidłowej częstości i (lub) miarowości pracy serca. Częstość skurczów może zwolnić (rzadkoskurcz) lub przyspieszyć (częstoskurcz). Szczególną formą częstoskurczu jest migotanie przedsionków oraz migotanie komór. 
 
kampania Kampania “Zapobiegam.pl”
organizowana jest przez Fundację
Udaru Mózgu.
Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

infolinia: 48 605 647 600
info@fum.info.pl
www.fum.info.pl
Copryight by Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej