CO TO JEST UDAR MÓZGU

 

 

Udar mózgu to zaburzenie czynności mózgu (miejscowe lub całkowite), które trwa ponad 24 godziny i powstało w wyniku patologii naczyniowych.

W chwili obecnej to choroba, która dotknie co szóstego mieszkańca ziemi. Jest trzecią w kolejności chorobą, która prowadzi do śmierci i pierwszą, która czyni chorych niepełnosprawnymi.

 

Rodzaje udarów mózgu

Udar mózgu powodują zaburzenia krążenia. Choroba ta może jednak przebiegać w różny sposób, stąd podział udarów na niedokrwienne i krwotoczne.

 

Niedokrwienny

Udar niedokrwienny mózgu jest wywołany zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń krwionośnych wewnątrzmózgowych albo doprowadzających krew do mózgu lub występuje wskutek zaburzeń przepływu krwi powodującego spowolnienie przepływu mózgowego.

Prowadzi to do zaburzenia utlenowania oraz odżywiania komórek nerwowych mózgu a w następstwie do ich obumarcia. Obszar niedokrwienia zależy od wielkości zablokowanego naczynia.

Ten rodzaj udaru występuje u 80% chorych.

Krwotoczny 

Z udarem krwotocznym mózgu mamy do czynienia, gdy naczynie krwionośne w mózgu zostaje rozerwane, powodując wynaczynienie krwi w obrębie mózgowia  (powikłanie nadciśnienia tętniczego) lub do przestrzeni podpajeczynówkowej (najczęściej związane z tętniakiem).

Potocznie taki udar nazywamy "wylewem".

 

TIA (przemijający

atak niedokrwienny)

TIA to trwający do 24 godzin atak, spowodowany zaburzeniami krążenia, podczas którego występują objawy takie jak w przypadku udaru mózgu.

Pomimo tego, że jego skutki ustępują nie wolno lekceważyć objawów. Nigdy nie wiemy czy tym razem nie mamy do czynienia z udarem. Ponadto atak może wskazywać na zaburzenia krążenia, które w przyszłości doprowadzą do udaru mózgu.

 

 

 

 

Najczęstsze objawy udaru mózgu:

Podstawowe objawy udaru mózgu świetnie opisuje akronim CZAS, gdzie


 

 

C

cięższa noga lub ręka

Z

zaburzenia widzenia

A

asymetria twarzy

S

spowolniała mowa

 

 

Na objawy udaru (1 lub więcej) zawsze trzeba natychmiast reagować.

Pomoc podana w pierwszych 4,5 godzinach od wystąpienia udaru (leczenie trombolityczne) daje bowiem największe szanse na przeżycie i powrót utraconych funkcji.

Jeśli nie zareagujemy wystarczająco szybko objawy mogą zamienić się w trwałe skutki udaru, wymagające długotrwałej, żmudnej rehabilitacji.

Musimy pamiętać, że udar, będąc chorobą dotykającą mózgu może zaburzyć wszelkie funkcje organizmu od podstawowych, niezbędnych do życia, przez fizyczne dające nam możliwość poruszania się i działania aż po skomplikowane czynności myślowe, pozwalające na planowanie, komunikację czy abstrakcyjne myślenie.

 

 

Jak powstaje

udar mózgu?

Obejrzyj film z którego dowiesz się, jak dochodzi do udaru mózgu.

 

więcej na www.fum.info.pl/wyklady
Czynniki
ryzyka

W przypadku udaru mózgu większość czynników ryzyka możemy kontrolować i wpływać na nie, są one bowiem modyfikowalne. Zaliczamy do nich:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Cukrzycę
 • Palenie papierosów
 • Podwyższony poziom cholesterolu we krwi
 • Zaburzenia rytmu serce (np. migotanie przedsionków)
 • Zwężenie tętnicy szyjnej
 • Nadużywanie alkoholu
 • Niedoczynność tarczycy
 • Przebyty TIA


Prewencja

Wszystkie opisane wyżej modyfikowalne czynniki możemy kontrolować i zmieniać stosując się do prostych zasad.

 • Badaj się regularnie
 • Nie pal papierosów
 • Nie pij nadmiernych ilości alkoholu
 • Ruszaj się regularnie
 • Jedz zdrowo

 

  

[?] co nowego?
ALERT UDAROWY
ALERT UDAROWY
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej STOP UDAROM, z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, po raz pierwszy Polacy otrzymają „ALERT UDAROWY”
czytaj więcej
lekarz
Udar nie pyta o wiek
Coraz więcej pacjentów po udarze mózgu, to osoby między 20 a 35 rokiem życia.
czytaj więcej
kampania Kampania “Zapobiegam.pl”
organizowana jest przez Fundację
Udaru Mózgu.
Fundacja Udaru Mózgu
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

infolinia: 48 605 647 600
info@fum.info.pl
www.fum.info.pl
Copryight by Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej